ข่าวและประกาศ

การอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ SNRU e-Lerning

 
 
รูปภาพของSiriwan Ya
การอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ SNRU e-Lerning
โดย Siriwan Ya - พุธ, 26 สิงหาคม 2015, 4:57PM
 

สำหรับไฟล์ที่จะนำขึ้นบนระบบจัดการเรียนการสอน SNRU e-Learning จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้ง 
เพื่อให้ระบบมองเห็นไฟล์ หากอาจารย์ท่านได้ที่อัพโหลดไฟล์เป็นชื่อภาษาไทยจะเกิดปัญหาการมองไม่เห็นไฟล์ขึ้น